Module (PO, VO, HO, WO)

Op basis van de theoretische grondslagen van de narratieve pedagogiek en de thema’s Identiteit, Diversiteit en Inclusiviteit maken we professionaliseringsmodules op maat voor onderwijsprofessionals. Doel is biografische handvatten aan te reiken die ingezet kunnen worden in de dagelijkse praktijk en het inhoudelijke aanbod van het onderwijs. Enerzijds bestaat de mogelijkheid om als onderwijsprofessional te reflecteren op je eigen aanpak en aannames en de invloed hiervan op onderwijskwaliteit en -effectiviteit. Anderzijds biedt de module de mogelijkheid begeleid leerlijnen te ontwerpen die in het teken staan van ‘werken met het levensverhaal’ en gekoppeld zijn aan de eigen vakdidactiek.