Younity voor u

Diversiteit is een feit met veel potentie voor elk bedrijf of instelling. Bekijk hoe wij u kunnen ondersteunen inhoud en vorm te geven aan een inclusieve aanpak die stuurt op succes op de werkvloer.
Training & Advies
Diversiteit is een feit met veel potentie in het onderwijs. Bekijk hoe het onderwijs inclusief kan worden ingericht met onze lessenseries voor docenten, studenten, leerlingen en professionals.
Lessenseries

Onderzoeksinstituut LEARN! wil door onderzoek een bijdrage leveren aan de vraag: Hoe leren mensen en hoe kunnen we daar in ons onderwijs zo goed mogelijk op inspelen? We doen dit door het in kaart brengen van de lerende individu in zijn/haar omgeving en het proces van leren en van doceren. Hoe leren kinderen, studenten en volwassenen in de context van het gezin, school, buurt en vrije tijd? Neurologische, pedagogische, psychologische en didactische onderzoeksvragen en de samenhang tussen deze vakgebieden zijn een belangrijke basis en inspiratie voor het onderzoek.

Gusta Tavecchio haar promotieonderzoek valt onder het thema Educatie, Identiteit & Diversiteit. Hoe leren we kinderen een goed leven te leiden in een samenleving die cultureel, moreel en religieus divers is? Welke waarden en normen worden gehanteerd en welke idealen worden nagestreefd? Kinderen krijgen van ‘van huis uit’ en binnen de samenleving waarin ze opgroeien allerlei boodschappen mee over hoe je in het leven ‘hoort’ te staan en welk gedrag daarbij past. Op school komen al deze culturen, gedachten en uitingen samen, maar ook op de sportvelden bijvoorbeeld. Hoe kunnen leerkrachten daarmee omgaan en welke idealen streven zij zelf na?

Voor meer informatie over LEARN! zie http://www.learn.vu.nl/nl/index.asp

 

 


Onderwerp: Onderzoek
27 May 2014

Slechts twee dagen duurde de conferentie ‘Diversity and the politics of engaged scholarship. A comparative study in higher education.’ Slechts 4 dagen was ik in Zuid Afrika op de University of the Free State (USF), Bloemfontein. Slechts 6 dagen was ik van huis, maar wat een indruk heeft deelname aan deze conferentie gemaakt zowel op mij persoonlijk als ook inhoudelijk voor mijn promotieonderzoek (naar een Narratieve Pedagogiek). Ik had het genoegen om samen met mijn Nederlandse reisgenoten en VU collegae kennis te maken met ‘The Institute for Reconciliation and Social Justice’, de UFS studenten en academici en uit te wisselen met ook de collega’s van de University of California Los Angeles (UCLA, VS). Inhoudelijk heb ik afspraken kunnen maken om mijn veldwerk op respectievelijk UCLA en UFS in de grondverf te zetten: het onderzoek naar ervaringen van eerste generatie studenten (minority/underrepresented students) die programma’s doorlopen zoals VU/UCLA Summercourses. Wat zijn vergelijkbare ervaringen en processen waar deze studenten mee te maken hebben en aan wat voor soort onderwijswijsprogramma’s nemen zij deel om beter voorbereid een succesvolle start aan de universiteit te creëren? Welke pedagogische werkvormen hanteren de docenten en ‘peer learners’ in het werken met deze groep en wat hebben deze werkvormen gemeen? Het werd mij duidelijk dat tenminste een ding heel aanwezig is in het werk met deze studenten: het omgaan met ‘silence.’ In alle onderwijsactiviteiten en werkvormen die op zowel de VU, UCLA als UFS worden ondernomen wordt er geprobeerd ruimte te geven aan het verhaal van de studenten. Docenten en ‘peer learners’ (mentoren, tutoren) richten zich op ‘creating spaces for the stories to be told beyond the silence.’ De stilte die er in het onderwijs klinkt ten aanzien van het levensverhaal van studenten met een bi-culturele identiteit blijkt zo belangrijk om te doorbreken in het werken met deze groepen. Het is een stilte waar professionals (docenten, mentoren, tutoren) stem aan moeten leren geven om zo deze groep studenten te mobiliseren meer van zichzelf mee te brengen als kompas in relatie tot een succesvolle (academische studie) loopbaan. Deze stilte werd ook mij gewaar, als blanke Hollander. Mijn bevoorrechte positie, uitgedrukt in mijn sociaal-economische welvaart en opleidingsbiografie ging mij bepaald niet in de koude kleren zitten. Het schakelen tussen datgene wat je ziet (ongelijkheid en segregatie) en wat je beoogt (gelijkheid en inclusie) was voor mij een onaangename aangename exercitie. Het doorleeft mijn motivatie om me niet alleen op academisch niveau, maar ook vanuit het persoonlijke te blijven engageren met de thematiek van diversiteit in het onderwijs.

 Foto: selectie van het reisgezelschap, op foto (v.r.n.l.): Ina ter Avest (VU), Willy Nel (UFS), Charles Alexander (UCLA), Gusta Tavecchio (VU), Tyrone Howard (UCLA), André Keet (UFS), Trees Pels (VU), Wim Haan (VU).

 Meer informatie over The Institute for Reconciliation and Social Justice, zie: http://institute.ufs.ac.za/sa-collegas


Onderwerp: Onderzoek
27 February 2014

Gusta Tavecchio is opgenomen als promovenda van Ina ter Avest binnen een internationaal tripartite onderzoeksprogramma “Diversiteit in hoger onderwijs, o.l.v. Maurice Crul, hoogleraar diversiteit en onderwijs en Halleh Ghorashi, hoogleraar diversiteit en integratie. Het onderzoeksprogramma draagt de naam “Experiences of first generation students (and conditions for change – inclusion and exclusion” met de Vrije Universiteit Amsterdam, UCLA, Northwest University & Freestate Universiteit in Zuid-Afrika).


Onderwerp: Onderzoek
10 February 2013
« Nieuwere berichten